Ngày 19/04/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 21/KH-BDT Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 21/KH-BDT quy định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, nội dung, tổ chức thực hiện nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, phòng chống tham nhũng; quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 21/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835