Ngày 01/03/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 20/KH-BDT Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023.
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 20/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm nâng tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 06-CTr/BDVTU-BCSĐ ngày 14/01/2022 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2022-2026; Kế hoạch số 09- KHPH/ BDVTU-BDT ngày 06/02/2023 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Dân tộc tỉnh về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023; cụ thể hóa các nội dung thuộc trách nhiệm của Ban Dân tộc theo Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 20/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835