Ngày 24/02/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 19/KH-BDT Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác chuyển hóa địa bàn năm 2023.
Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 19/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về TTATXH. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 19/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835