Ngày 25/03/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 18/KH-BDT Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2022.
Thực hiện Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 18/KH-BDT quy định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, nội dung, tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm năm 2020.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 18/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835