Ngày 23/02/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 18/KH-BDT Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022 do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư.
Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 18/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm triển khai, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG dân tộc và miền núi năm 2022 đảm bảo đúng địa bàn, đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 18/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835