Ngày 25/03/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 17/KH-BDT Kế hoạch Thực hiện Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính” tại cơ quan Ban Dân tộc.
Căn cứu Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 17/KH-BDT quy định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính” tại cơ quan Ban Dân tộc; Khắc phục hạn chế, yếu kém sau kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC hàng năm của Ban Dân tộc. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chi ủy, Lãnh đạo ban trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước tại cơ quan.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 17/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835