Ngày 22/02/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 17/KH-BDT Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.
Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 17/KH-BDT quy định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả THTK, CLP, phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào DTTS và công chức, lao động cơ quan; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 17/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835