Ngày 19/02/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 16/KH-BDT Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công” năm 2023.
Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 16/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2023 đề ra..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 16/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835