Ngày 19/02/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 14/KH-BDT Kế hoạch Tổ chức Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc.
Căn cứ Công văn số 319/UBND-KGVX ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 14/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín là cơ sở để người có uy tín nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền ở địa phương, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh;.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 14/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835