Ngày 23/03/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 13/KH-BDT Kế hoạch Thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại cơ quan Ban Dân tộc.
Căn cứ Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 13/KH-BDT quy định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại cơ quan Ban Dân tộc; Khắc phục hạn chế, yếu kém sau kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2021. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chi ủy, Lãnh đạo ban trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 13/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835