Ngày 19/02/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 13/KH-BDT Kế hoạch Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 .
Căn cứ Công văn số 319/UBND-KGVX ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 13/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác dân tộc năm 2023; Thực hiện tốt chính sách phát huy vai trò của NCUT, già làng; giúp NCUT, già làng nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc, công tác dân tộc, công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ quốc phòng – an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 13/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835