Ngày 18/03/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 11/KH-BDT Kế hoạch Triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2022 tại Ban Dân tộc.
Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-BDT ngày 28/10/2021 của Ban Dân tộc, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 11/KH-BDT quy định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, nội dung, giải pháp thực hiện nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 37/KH-BDT ngày 28/10/2021 của Ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện chuyển đổi số tại Ban Dân tộc đến năm 2025 nhằm thực hiện chuyển đổi chính quyền số theo lĩnh vực công tác dân tộc.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 11/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835