Ngày 24/02/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 10/KH-BDT Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022.
Thực hiện Công văn số 4215/UBND-NC ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 10/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, ban lãnh đạo cơ quan, toàn thể công chức, lao động cơ quan về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận nhằm nâng hiệu quả thực hiện công tác dân vận chính quyền; góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân tộc của tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 10/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835