Ngày 17/02/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 09/KH-BDT Kế hoạch Tuyên truyền công tác dân tộc và chính sách, pháp luật về dân tộc năm 2023.
Căn cứ Công văn số 319/UBND-KGVX ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 09/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và công tác dân tộc và chính sách dân tộc nói riêng; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các địa bàn của tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 09/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835