Ngày 10/02/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 08/KH-BDT Kế hoạch Tổ chức Đoàn thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Thực hiện Công văn số 319/UBND-KGVX ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 08/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm thể hiện sự quan tâm của các Cấp Ủy đảng, Chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhân các ngày Lễ, Tết truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, từ đó động viên, khích lệ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát triển kinh tế, ổn định đời sống góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 08/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835