Ngày 03/02/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 05/KH-BDT Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2023.
Nhằm triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Dân tộc theo Kế hoạch số 03/KH-BDT ngày 02/02/2022,, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 05/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, chủ đề, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi công chức, người lao động trong thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2023 theo Kế hoạch số 03/KH-BDT ngày 02/02/2022 của Ban Dân tộc; trong đó, tập trung triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2023, Mô hình Làng Thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước, phát huy tốt vai trò của già làng tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành Dân tộc; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Bình Phước năm 2023.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 05/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835