Ngày 02/02/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 04/KH-BDT Kế hoạch Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc năm 2023.
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 04/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm Nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng chuyên môn của đơn vị. Duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của đơn vị phù hợp với quy định hiện hành..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 04/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835