Ngày 02/02/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 03/KH-BDT Kế hoạch Công tác năm 2023 của Ban Dân tộc.
Căn cứ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 03/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, chương trình công tác cần triển khai thực hiện trong năm 2023 và tổ chức thực hiện nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện và hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ của các phòng chuyên môn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Ban Dân tộc trong năm 2023 đồng thời làm cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động của các phòng chuyên môn; quản lý, điều hành, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác trong năm 2023.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 03/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835