Ngày 14/02/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 73/BDT-CSDT về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh trong năm 2023.
Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/07/2017 của UBND, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 73/BDT-CSDT đề nghị các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, quan tâm chỉ đạo: tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2001/UBND-KGVX ngày 18/6/2021 ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1858/UBND-KGVX ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 73/BDT-CSDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835