Ngày 14/10/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 438/BDT-CSDT về việc góp ý dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Căn cứ Công văn số 2754/SVHTTDL-VP ngày 06/10/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 400/BDT-CSDT có ý kiến góp ý nội dung dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022, dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2023 Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 438/BDT-CSDT dưới đây:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835