Ngày 23/09/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 400/BDT-CSDT về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị Quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực DTTS.
Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-HĐND-DT ngày 12/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đồng thời để các thông tin, số liệu báo cáo đánh giá kết quả 5 năm triển khai, thực hiện Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bình Phước được thống nhất, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 400/BDT-CSDT đề nghị quý cơ quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh, phối hợp xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện trong giai đoạn từ 2 2016 – 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, gửi Ban Dân tộc trước ngày 03/10/2022 để tổng hợp báo cáo.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 400/BDT-CSDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835