Ngày 03/08/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 307/BDT-CSDT về việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS.
Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 307/BDT-CSDT đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo Tiếp tục triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/7/2017; Công văn số 2001/UBNDKGVX ngày 18/6/2021 và Công văn số 1858/UBND-KGVX ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 307/BDT-CSDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835