Ngày 29/07/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 295/BDT-CSDT về việc thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí cho sinh viên người dân tộc thiểu số.
Thực hiện Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 295/BDT-CSDT Hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số gửi về Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước với thành phần như đối tượng được hỗ trợ, thành phần hồ sơ, thời hạn, địa chỉ nhận hồ sơ, ….
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 295/BDT-CSDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835