Ngày 25/05/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 197/BDT-VP về việc triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trên các ứng dụng công nghệ thông tin.
Căn cứ Công văn số 562/STTTT-BCVTCNTT ngày 15/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 197/BDT-VP yêu cầu công chức, người lao động cơ quan triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trên các ứng dụng công nghệ thông tin như sau:
1. Thực hiện thay đổi mật khẩu tài khoản của hệ thống thư điện tử công vụ của cá nhân tại trang https://mail.binhphuoc.gov.vn theo định kỳ (01 lần/tháng).
2. Tiến hành cài đặt phần mềm quét virus Cyradar EDR cho máy tính được cơ quan trang bị, phối hợp Chánh Văn phòng ban xử lý khi phát sinh vướng mắc.
3. Thường xuyên thay đổi mật khẩu trên app IOC Bình Phước; các ứng dụng mạng xã hội đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cá nhân.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 197/BDT-VP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835