Ngày 24/05/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 194/BDT-VP về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém trong thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2021.
Thực hiện Thông báo số 129/TB-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 194/BDT-VP nêu những kết quả đạt được là: Ban Dân tộc đạt chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 là 86,03% (năm 2020 là 87,5%), xếp loại khá, đứng thứ 16/20 đơn vị cấp tỉnh (năm 2020 là 16/20). Đồng thời công văn nêu những hạn chế, yếu kém và giao nhiệm vụ khắc phục như Công tác chỉ đạo điều hành, Xây dựng, thực hiện các văn bản QPPL, Cải cách TTHC, Cải cách tổ chức bộ máy HCNN,…
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 194/BDT-VP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835