Ngày 09/03/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 129/BDT-VP về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023.
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 129/BDT-VP yêu cầu Lãnh đạo ban, các tập thể phòng thuộc ban tham mưu thực hiện khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và tiếp tục triển khai thực hiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.
Giao Lãnh đạo ban, các tập thể phòng thuộc ban tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước” đã được quy định tại Kế hoạch số 17/KH-BDT ngày 25/3/2022 của Ban Dân tộc về thực hiện Đề án “xác định chỉ số CCHC” tại cơ quan.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 129/BDT-VP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835