Ngày 17/02/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Báo cáo số 25/BC-BDT Báo cáo Rà soát thực hiện toàn diện các nội dung liên quan đến công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.
Thực hiện Công văn số 317/UBND-NC ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Báo cáo số 25/BC-BDT Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các quy định về công tác cán bộ, Kết quả thực hiện về công tác công tác cán bộ, đánh giá chung đồng thời đưa ra giải pháp, đề xuất kiến nghị nhằm thực hiện toàn diện các nội dung liên quan đến công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Báo cáo số 25/BC-BDT Báo cáo dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835