Ngày 30/09/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Báo cáo số 129/BC-BDT Báo cáo Thông tin chuẩn bị tổ chức Diễn đàn hợp tác thực hiện Đề án tổng thể hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thực hiện Công văn số 2618/UBND-KGVX ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Báo cáo số 129/BC-BDT Báo cáo Những khó khăn, vướng mắc chính tỉnh đang gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tổng thể hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS&MN đồng thời Cung cấp thông tin các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội có tối thiểu 15% người hưởng lợi là đồng bào DTTS&MN.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Báo cáo số 129/BC-BDT Báo cáo dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835