Ngày 25/07/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 49/QĐ-BDT Quyết định về việc bố trí công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và người lao động tại 03 phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 49/QĐ-BDT bố trí công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và người lao động tại 03 phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước theo các nội dung bên dưới.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 49/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835