Ngày 21/05/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 36/KH-BDT Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 tại Ban Dân tộc.
Căn cứ Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 36/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 08/5/2023 của Ủy ban nhân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 36/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835