Ngày 14/04/2022, Sở tư Pháp tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 69/QĐ-STP V/v thành lập Tổ kiểm tra điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục & Bổ trợ tư pháp, Sở tư Pháp tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 69/QĐ-STP thành lập Tổ kiểm tra điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước gồm các ông, bà có tên: Bà Nguyễn Thị Huệ; Bà Hà Thị Nguyệt; Ông Võ Hồng Khanh; Ông Dương Văn Hiếu; Ông Bùi Quang Nam. Tổ kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng thừa phát lại theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 69/QĐ-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835