Ngày 20/10/2023, Sở tư Pháp tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 221/QĐ-STP V/v đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho ông Nguyễn Thanh Đức.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục & Bổ trợ tư pháp, Sở tư Pháp tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 221/QĐ-STP Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho:
– Họ và tên: Nguyễn Thanh Đức.
– Sinh ngày: 05/6/1994.
– CCCD số: 091094006712, cấp ngày 12/01/2022.
– Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số: 378/QĐ-BTP ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
– HKTT: Ấp Hòn Đất, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
– Chỗ ở hiện nay: Khu phố 4, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
– Thẻ công chứng viên số: 351/CCV.
– Hình thức hành nghề và nơi hành nghề: Công chứng viên hợp danh Văn phòng công chứng Trần Thị Yến Chi.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 221/QĐ-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835