Ngày 20/10/2023, Sở tư Pháp tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 220/QĐ-STP V/v đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Trần Thị Yến Chi.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục & Bổ trợ tư pháp, Sở tư Pháp tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 220/QĐ-STP đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho:
– Họ và tên: Trần Thị Yến Chi.
– Sinh ngày: 13/7/1991.
– CCCD số: 066191016741, cấp ngày 26/02/2022.
– Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số: 596/QĐ-BTP ngày 12/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
– HKTT: Buôn Êa Kmar, xã Êa B hôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
– Chỗ ở hiện nay: Khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
– Thẻ công chứng viên số: 352/CCV.
– Hình thức hành nghề và nơi hành nghề: Công chứng viên hợp danh Văn phòng công chứng Trần Thị Yến Chi.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 220/QĐ-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835