Trên thực tế có rất nhiều trường hợp tác giả/chủ sở hữu nhãn hiệu vì nhiều lý do không muốn tiếp tục sở hữu nhãn hiệu nữa, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường kinh doanh của tình Bình Phước ngày một sôi nổi và cạnh tranh gay gắt trong từng lĩnh vực. Vậy, ngoài các trường hợp do pháp luật quy định, khi tác giả/chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu muốn từ bỏ quyền sở hữu của mình với nhãn hiệu nào đó thì liệu trình tự và thủ tục thực hiện ra sao, có những quy trình nào khó khăn, cản trở không? Qua bài viết này, Công ty Luật Vạn Phúc tỉnh Bình Phước sẽ cung cấp những thông tin cần thiết tới quý khách hàng

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chấm dứt hiệu lực khi nào?

Theo nội dung quy định tại Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực khi

Tác giả/chủ sở hữu không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực theo quy định.

Tác giả/chủ sở hữu tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp

Tác giả/chủ sở hữu không còn tồn tại. Hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp

Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục. Trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực. Mà không có lý do chính đáng. Trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại. Trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát. Hoặc kiểm soát không có hiệu quả. Về việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. Hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Tác giả/chủ sở hữu yêu cầu chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tác giả/chủ sở hữu có quyền yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu khi có nhu cầu tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với điều kiện là phải nộp các khoản phí và lệ phí cần thiết.

Căn cứ vào hồ sơ yêu cầu và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ra quyết định chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc thông báo từ chối yêu cầu.

Hồ sơ và trình tự thực hiện

Hồ sơ để yêu cầu thực hiện chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm có:

  • Tờ khai theo mẫu
  • Bản giải trình lý do yêu cầu
  • Chứng từ nộp phí, lệ phí
  • Chứng cứ (nếu có)
  • Giấy ủy quyền (nếu có)

Trình tự xử lý như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 2: Xử lý đơn

Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu thực hiện chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì

  • Trường hợp tác giả/chủ sở hữu của nhãn hiệu tự nộp đơn: Đơn sẽ được kiểm tra về mặt hình thức để xem xét tính hợp lệ; Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ được yêu cầu chấm dứt; Ra quyết định chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.
  • Trường hợp bên thứ ba nộp đơn: Kiểm tra về mặt hình thức của đơn bao gồm cả các bằng chứng gửi kèm để đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn; Nếu đơn hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo bằng văn bản về yêu cầu của bên thứ 3 cho tác giả/chủ sở hữu của văn bằng bảo hộ có ý kiến. Có thể tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa các bên để lấy ý kiến; Sau khi nhận được ý kiến các bên, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra kết luận có chấp nhận yêu cầu của bên thứ 3 hay không.

Thời hạn xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 10 ngày, kể từ ngày Cục sở hữu trí tuệ tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Khi đã có Quyết định chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, thì Quyết định này được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghệ và đăng công bố trên Công báo sỡ hữu công nghiệp đc ban hành hàng tháng.

Trên đây là những thông tin cơ bản về việc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Trường hợp quý khách hàng cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật Vạn Phúc tỉnh Bình Phước theo thông tin Luật Sư Bình Phước để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ đội ngũ Luật sư và nhân viên của chúng tôi.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *