Trên thực tế có rất nhiều trường hợp tác giả/chủ sở hữu nhãn hiệu vì nhiều lý do không muốn tiếp tục sở hữu nhãn hiệu nữa, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường kinh doanh của tình Bình Phước ngày sôi nổi và cạnh tranh gay gắt trong từng lĩnh vực. Vậy, trừ những trường hợp do pháp luật quy định, khi tác giả/chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu muốn chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nào đó thì trình tự và thủ tục thực hiện như thế nòa, có khó khăn, trở ngại nào không? Qua bài viết dưới đây, Công ty Luật Vạn Phúc tỉnh Bình Phước sẽ cung cấp những thông tin cần thiết tới quý khách hàng thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hay còn gọi là văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, là kết quả cuối cùng của quá trình đăng ký nhãn hiệu. Nó là văn bản pháp lý quan trọng chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu của chủ sở hữu. Giấy chứng nhận này được cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, chủ sở hữu có giấy chứng nhận này có quyền sử dụng và bảo vệ nhãn hiệu của mình trước mọi vi phạm hoặc sự vi phạm từ các bên khác.

Theo quy định của pháp luật, nếu nhãn hiệu không được sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính từ ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực, thì chủ thể khác có quyền yêu cầu chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Điều này có nghĩa là nếu nhãn hiệu không được sử dụng một cách liên tục và đầy đủ trong thời gian quy định, một bên khác có thể yêu cầu chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó.

Khi nào chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

Kể từ ngày 01/01/2023, nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (văn bằng bảo hộ) có thể bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp tư nhân không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệutheo quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp tư nhân yêu cầu chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu mà họ sở hữu;
 • Doanh nghiệp tư nhân không còn hoạt động, không có người kế thừa hợp pháp;
 • Nhãn hiệu không được chủ sở hữu chophép sử dụng trong thời hạn 05 năm liên tục tính đến trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp nhãn hiệu được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất 03 tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;
 • Đối với trường hợp nhãn hiệu tập thểbị chấm dứt trong trường hợp DNTN không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc sử dụng nhãn hiệu tập thể;
 • DNTN vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soáthoặc kiểm soát không hiệu quả thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
 • Đối vớinhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ mà chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ đó.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bao gồm các tài liệu sau:

 • Tờ khai yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc Tờ khai yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Chứng cứ (nếu có): các văn bản, tài liệu, quyết định của cơ quan có thẩm quyền,…
 • Giấy ủyquyền thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân hoặc tổ chức;
 • Bản giải trình lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

Thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Để thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bạn cần tuân theo các bước sau đây:

 • Chuẩn bị tài liệu: Thu thập tất cả các tài liệu và thông tin liên quan đến đăng ký nhãn hiệu mới nhất và quyết định chấm dứt hiệu lực. Điều này có thể bao gồm các biểu mẫu, thông báo chấm dứt, giấy tờ chứng minh nguồn gốc và các tài liệu khác mà cơ quan quản lý yêu cầu.
 • Điền thông tin: Hoàn thành các biểu mẫu và thông báo chấm dứt theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Đảm bảo rằng thông tin được cung cấp chính xác và đầy đủ.
 • Nộp hồ sơ: Gửi hồ sơ và các tài liệu liên quan đến việc chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới nhất đến Cục Sở hữu trí tuệ bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo quy định. Lưu ý rằng có thể có khoản phí phải trả và cần tuân theo các quy định về thời hạn và cách nộp hồ sơ.
 • Xác nhận và xem xét, thông báo hồ sơ: Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý sẽ xem xét hồ sơ để đảm bảo các yêu cầu và điều kiện theo quy định pháp luật.Sau đó, Cục Sở hữu trí tuệ gửi văn bản thông báo cho chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu để đưa ra ý kiến của mình về việc chấm dứt hiệu lực.
 • Chủ sở hữu phản hồi ý kiến của mình: Sau thời gian nhất định chủ sở hữu đưa ra ý kiến của mình về thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ. Sau đó, Cục sẽ xem xét ý kiến của chủ sở hữu và các bên liên quan khác.
 • Quyết định chấm dứt hiệu lực: Dựa trên phản hồi về ý kiếncủa chủ sở hữu và các bên liên quan, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và gửi thông báo cho chủ sở hữu và các bên liên quan.

thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Luật sư Bình Phước

Việc từ bỏ quyền sở hữu nhãn hiệu khi tác giả hoặc chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu không muốn tiếp tục sở hữu có thể được thực hiện dưới những trường hợp đặc biệt và không do pháp luật quy định. Tuy nhiên, quy trình và thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể phức tạp và khó khăn do yêu cầu chứng minh và xác minh đúng và hợp lệ.

Luật Vạn Phúc – Văn phòng Luật sư tại Bình Phước cung cấp đến bạn đọc các thông tin liên quan đến dịch vụ và thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

 • Xác định lý do và định hình phương pháp từ bỏ quyền sở hữu nhãn hiệu: Trước khi tiến hành từ bỏ quyền sở hữu nhãn hiệu, tác giả hoặc chủ sở hữu cần xác định lý do và quyết định phương pháp thích hợp để từ bỏ quyền sở hữu, có thể là qua việc chuyển nhượng, giao dịch, hoặc hủy bỏ đăng ký.
 • Thu thập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết: Cần thu thập các tài liệu và giấy tờ liên quan như văn bản chứng nhận quyền sở hữu, giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng hoặc hủy bỏ đăng ký, và các văn bản pháp lý khác.
 • Tư vấn về quy trình và thủ tục: Công ty Luật Vạn Phúc sẽ tư vấn về quy trình và thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, bao gồm việc khảo sát quyền sở hữu, thẩm định văn bản, và quản lý các thủ tục liên quan.
 • Đại diện và làm việc với cơ quan chức năng: Luật Vạn Phúc thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đại diện cho tác giả hoặc chủ sở hữu làm việc với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Theo dõi và báo cáo tiến độ: Luật sư của chúng tôi sẽ theo dõi tiến độ thực hiện quy trình và báo cáo thông tin liên quan cho tác giả hoặc chủ sở hữu.

Trên đây là những thông tin cơ bản về việc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Trường hợp quý khách hàng cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật Vạn Phúc tỉnh Bình Phước theo thông tin Luật Sư Bình Phước để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ đội ngũ Luật sư và nhân viên của chúng tôi.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835