Ngày 08/11/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Ban hành Thông báo số 234/TB-STP về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của Bộ Tư pháp.
Thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số 234/TB-STP thông báo đến Văn phòng công chứng Hoàng Kim Vinh: Sở Tư pháp không giải quyết hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động mà Văn phòng nộp ngày 07/11/2022, lý do: Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/11/2022, trước ngày Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Thông báo số 234/TB-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835