Ngày 06/10/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Ban hành Thông báo số 203/TB-STP về việc chuyển hình thức hành nghề từ hành nghề theo chế độ hợp đồng lao động sang hình thức hợp danh đối với công chứng viên Bùi Văn Hoàng; Ghi chú Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thu Vân.
Thực hiện Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số 203/TB-STP thông báo ngày 06/10/2023, Sở Tư pháp đã chuyển hình thức hành nghề từ hành nghề theo chế độ hợp đồng lao động sang hình thức hợp danh tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thu Vân đối với công chứng viên có thông tin sau đây:
– Họ và tên: Bùi Văn Hoàng.
– Sinh ngày: 20/10/1965.
– CMND số 285764546, do Công an tỉnh Bình Phước cấp ngày 21/8/2016.
– Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số: 1559/QĐ-BTP ngày 03/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
– Chỗ ở hiện nay: KP1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
– Thẻ Công chứng viên số: 340/CCV. do Sở Tư pháp cấp ngày 11/8/2023.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Thông báo số 203/TB-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835