Ngày 03/10/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Ban hành Thông báo số 201/TB-STP về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng thừa phát lại Thành Công do chấm dứt tư cách hợp danh Thừa phát lại đối với ông Đào Duy Hiền Phú và chấm dứt tư cách chế độ hợp đồng Thừa phát lại đối với ông Nguyễn Thanh Hùng.
Thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số 201/TB-STP thông báo thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng thừa phát lại Thành Công do chấm dứt tư cách hợp danh Thừa phát lại đối với ông Đào Duy Hiền Phú và chấm dứt tư cách chế độ hợp đồng Thừa phát lại đối với ông Nguyễn Thanh Hùng.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Thông báo số 201/TB-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835