Ngày 26/05/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Thông báo 162/TB-UBND thông báo cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo 162/TB-UBND về việc cho phép thành lập văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022 tại thành thành phố Đồng Xoài, thị xã BÌnh Long thị xã Phước Long, huyện Chơn Thành, huyện Đồng Phú, huyện Lộc Ninh, huyện Bù Đăng, huyện Bù Gia Mập, huyện Bù Đốp, huyện Phú Riềng, huyện Hơn Quản mỗi nơi 01 Văn phòng Thừa phát lại .
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Thông báo 162/TB-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835