Ngày 29/09/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 1566/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực và Bản mô tả công việc cho từng vị trí việc làm của Ban Dân tộc.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1566/QĐ-UBND Ban hành kèm theo quyết định này Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực và Bản mô tả công việc cho từng vị trí việc làm của Ban Dân tộc tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1566/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835