Ngày 31/03/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 1049/UBND-TH về việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030.
Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 1049/UBND-TH giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023, đảm bảo đúng quy định.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 1049/UBND-TH dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835