Ngày 18/09/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND Quyết định phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 3).
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 3) cho các địa phương, đơn vị với số tiền 24.918 triệu đồng (Hai mươi bốn tỷ, chín trăm mười tám triệu đồng).
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1503/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835