Ngày 27/05/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 993/QĐ-UBND Quy định Cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Hiếu.
Xét Biên bản làm việc giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Hiếu, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 993/QĐ-UBND Cấm Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Hiếu tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian 01 năm (kể từ ngày quyết định này có hiệu lực) đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách do các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.
Lý do: Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Hiếu đã cố ý thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần khối lượng mà Công ty phải thực hiện cho Công ty TNHH MTV xây dựng cầu đường Minh Tuấn tại gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây dựng khối 10 phòng học lầu và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nghĩa Trung do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bù Đăng làm chủ đầu tư, hành vi vi phạm bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại Khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 2 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 993/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835