Ngày 05/06/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND Quyết định phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (Đợt 2).
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (Đợt 2) cho các địa phương, đơn vị số tiền 8.724 triệu đồng (Tám tỷ bảy trăm hai mươi bốn triệu đồng).
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 924/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835