Ngày 21/04/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phụ lục kèm theo). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 734/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835