Ngày 20/04/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 729/QĐ-UBND Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 729/QĐ-UBND Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện đẩy mạnh, nang cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 729/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835