Ngày 14/04/2022, Sở tư Pháp tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 70/QĐ-STP V/v thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục & Bổ trợ tư pháp, Sở tư Pháp tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 70/QĐ-STP thành lập Tổ kiểm tra điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước gồm các ông, bà có tên: Bà Nguyễn Thị Huệ; Bà Hà Thị Nguyệt; Ông Trần Thanh Long; Ông Vũ Thế Quyết; Ông Bùi Quang Anh Giao, Ông Dương Văn Hiếu; Ông Bùi Quang Nam. Tổ xét duyệt có trách nhiệm thẩm tra và chấm điểm đối với hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo quy định của pháp luật, đồng thời, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về kết quả xét duyệt..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 70/QĐ-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835