Ngày 15/04/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND Công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Sở Công Thương, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND Công bố kèm theo Quyết định này Chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa tỉnh Bình Phước (Phụ lục kèm theo). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 688/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835