Ngày 14/04/2022, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025 Ban hành Quyết định số 682/QĐ-BCĐ ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025 ban hành Quyết định số 682/QĐ-BCĐ quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của các cơ quan có thẩm quyền.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 682/QĐ-BCĐ dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835