Ngày 25/06/2023, Khối thi đua số 6 tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 42/QĐ-KTĐ6 Quyết định Ban hành Quy chế về hoạt động và bình xét, xếp hạng thi đua của Khối Thi đua số 6 năm 2023.
Xét đề nghị của Thường trực, Khối Thi đua số 6 tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 42/QĐ-KTĐ6 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về hoạt động và bình xét, xếp hạng thi đua của Khối Thi đua số 6 năm 2023. Khối trưởng, Khối phó và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Khối Thi đua số 6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 42/QĐ-KTĐ6 dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835