Ngày 03/07/2023, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 1088/QĐ-HĐPH Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1088/QĐ-HĐPH Ban hành quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1627/QĐ-HĐPB ngày 05/09/2022.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1088/QĐ-HĐPH dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835